V.I.P GATHERING in Chengdu

일시 : 2014년 06월 14일  |  장소 : Chengdu sports center stadium